Tvangssalg

BFV er oppnevnt som medhjelper ved tvangssalg gjennom Oslo Byfogdembete. Vi har lang erfaring med tvangssalg og kjenner prosessen godt. Vi kan rådgi og bistå boligselskap, borettslag, bolig- og næringssameier og næringsselskap hvor det kan oppstå behov for tvangssalg på grunn av misligholdt innbetaling.