Hopp til innholdet

Seksjonering

Seksjonering

Vi utfører seksjonering av alle typer fast eiendom. Seksjonering gjennomføres så vel i nybygg som i eksisterende bygningsmasse. Både næringseiendommer og eiendommer regulert til boligformål seksjoneres i henhold til gjeldende krav i Lov om eierseksjoner.

Reseksjonering

I seksjonerte eiendommer kan det over tid oppstå forandringer som nye bruksområder eller salg av andel fellesareal. Slike endringer krever normalt en reseksjonering av eiendommen. Reseksjonering kan omfatte helt enkle grep som deling eller sammenslåing av en eller flere seksjoner, eller ny oppdeling av hele sameiet.