Hopp til innholdet

Økonomistyring & regnskapsførsel

BFV Regnskap er et autorisert regnskapsfirma med godkjenning fra Finanstilsynet, heleid av Byggforvaltning AS.

Regnskap – boligrelaterte eiendommer

Det enkelte boligselskap/sameie har forskjellige behov. Enkelte av våre oppdragsgivere ønsker kun ekstern håndtering av økonomi. Derfor utfører vi, hvis ønskelig, kun regnskapsførsel. Dette innebærer blant annet:

 • innkreving av fellesutgifter
 • føring av bilag
 • avstemming
 • oppfølging av kreditorer og debitorer
 • økonomistyring
 • utbetaling av styrehonorar
 • årsregnskap og ligningspapirer

Vi kan også bistå med tilrettelegging og gjennomføring av generalforsamling/årsmøte.

Prosjektregnskap

Når større vedlikeholdsarbeider eller nybygg skal gjennomføres kan det være en fordel å opprette et eget prosjektregnskap. Prosjektregnskap gjør det enklere å følge kostnadsutviklingen i prosjektet. Vi har lang erfaring med prosjektregnskap som sikrer styret god oversikt.

Regnskap – næringseiendommer

Avhengig av størrelse og bruksområde har eiere av næringseiendommer ulike behov. Enkelte av våre oppdragsgivere ønsker kun ekstern håndtering av økonomi. Derfor utfører vi, hvis ønskelig, kun regnskapsførsel. Dette innebærer blant annet:

 • Daglig regnskapsførsel
 • innkreving av eventuell husleie
 • føring av bilag
 • avstemming
 • oppfølging av kreditorer og debitorer
 • økonomistyring
 • håndtering av mva
 • ligningspapirer
 • årsoppgjør