Hopp til innholdet

Eiendomsforvaltning næring

Forvaltning og drift

God forvaltning av næringseiendom handler om å håndtere den daglige driften på en ryddig måte i tråd med lover og forskrifter og bidra til å øke eiendommens verdi på sikt. Den enkelte oppdragsgiver velger selv hvilke oppgaver som ønskes løst av eier/styre og hva som håndteres av oss. Våre erfarne medarbeidere innhenter anbud på blant annet forsikringstjenester, finansiering og el-forsyning for å sikre at alle avtaler har ønsket kvalitet til en konkurransedyktig pris. Vi har knyttet til oss faste, kvalitetssikrede samarbeidspartnere på driftstjenester som vaktmester, rørlegger, elektriker, renhold, brannvern, gartnertjenester etc. Sammen står vi for god og effektiv drift. God FDV dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) gir trygghet og forutsigbarhet for fremtiden.

Dersom næringseiendommen har leietakere, kan vi følge opp og inngå leiekontrakter. Målet er et tillitsfullt leieforhold. Leietakere får den nødvendige oppfølging og service, mens vi sørger for innkreving av husleie og depositum på vegne av eier.
Kort sagt betyr god forvaltning; ordnet økonomi, tillit og trygghet for eiendommens eiere og brukere. Den enkelte oppdragsgiver velger selv hvilke oppgaver som ønskes løst av eier/styre og hva som skal håndteres av oss som forvalter.

Byggforvaltning kan også bistå med salg eller utleie av hele eller deler av næringseiendommen ved behov.

Vedlikehold

Alle eiendommer trenger jevnlig vedlikehold. Løpende vedlikehold er også god økonomi, og forhindrer at eiendommens verdi forringes. Vi bistår eier med veiledning og rådgivning og kan tilby vedlikeholdsplaner med flere års varighet. God FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjon gir trygghet for at riktige valg blir gjort under løpende vedlikehold av eiendommen.

Avhengig av størrelse og bruksområde har de fleste næringsbygg tekniske installasjoner som krever tilsyn og service. Byggforvaltning kan inngå og følge opp serviceavtaler og passer på at offentlige krav og pålegg er oppfylt. Vi kan også bidra med rådgivning for energioptimalisering og effektivisering.

Regnskap

BFV Regnskap AS er et autorisert regnskapsfirma som ledes av vår erfarne autorisert regnskapsfører.  Vi bistår med alt fra daglig regnskapsførsel, økonomistyring, mva-håndtering og ligningsoppgaver til budsjettering og prosjektregnskap.