Hopp til innholdet

Eiendomsforvaltning bolig

Forvaltning og drift

Vi bistår boligaksjeselskap, borettslag og boligsameier med forretningsførsel og forvaltning. Som boligforvalter kan vi overta ansvaret for den daglige oppfølging av eiendommen, så vel teknisk som økonomisk. Ved å samle sammen informasjon og bygge opp en god FDV dokumentasjon vil eiendommen være godt rustet for videre drift og forvaltning. Den enkelte oppdragsgiver velger selv hvilke oppgaver som ønskes løst av eier/styre og hva som skal håndteres av oss som forvalter. Byggforvaltning kan også bistå den enkelte andels- eller seksjonseier med salg eller utleie ved behov.

Vi har knyttet til oss kvalitetssikrede underleverandører på driftstjenester som vaktmester, rørlegger, elektriker, renhold, gartner, brannvern med mer. Sammen står vi for god og effektiv drift av din eiendom.

Vedlikehold

Alle eiendommer trenger jevnlig vedlikehold. Løpende vedlikehold er også god økonomi, og forhindrer at eiendommens verdi forringes. Når oppgraderingsbehov bygger seg opp, blir utbedringer ofte kostbare. Vi bistår boligsameier med veiledning og rådgivning, og kan tilby vedlikeholdsplaner med flere års varighet. En vedlikeholdsplan sikrer forutsigbarhet og gir oversikt over eiendommens finansieringsbehov. For å sikre et best mulig resultat vil en god FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjon være til god hjelp.

Regnskap

BFV Regnskap AS er et autorisert regnskapsfirma med godkjenning fra Finanstilsynet. Vår autoriserte regnskapsfører har mange års erfaring fra revisjonsbransjen. Vi bistår med alt fra daglig regnskapsførsel, økonomistyring, årsoppgjør/årsregnskap og generalforsamling til ligningsoppgaver, budsjettering og prosjektregnskap.