Hopp til innholdet

Tvangssalg

Tvangssalg

Byggforvaltning AS er oppnevnt som medhjelper ved tvangssalg gjennom Oslo Byfogdembete. Vi har lang erfaring med tvangssalg og kjenner prosessen godt. Vi kan rådgi og bistå boligselskap, borettslag, bolig- og næringssameier og næringsselskap hvor det kan oppstå behov for tvangssalg på grunn av misligholdt innbetaling. Prosessen er ofte tidkrevende, så det er viktig gjøre de rette valgene.