Hopp til innholdet

Eiendomsmegling næring

Kjøp og salg av næringseiendom

Vi har lang erfaring med eiendomsmegling av næringseiendommer. Grundige undersøkelser og oppfølging, samt faglig dyktighet gir trygghet for både kjøper og selger. Som en liten aktør prioriterer vi nærhet til våre klienter, og hvert enkelt oppdrag får full oppmerksomhet gjennom hele prosessen. Eiendomsmeglingen foretas fagmessig av vår eiendomsmegler.

Utleie – næring

Å ha de rette leietakere kan ha stor betydningen for lønnsomheten i et eiendomsprosjekt.
Vi gjør grundige forundersøkelser og sørger for tett oppfølging av leietakere. Våre tjenester omfatter kontraktsinngåelse, utarbeidelse av leiekontrakter, depositumoppfølging, eventuell husleieinnkreving, reforhandling av leieforhold, regulering av husleie etc. Utleiemegling foretas fagmessig av vår eiendomsmegler.

Se våre eiendommer

Næringseiendommer til leie på Finn.no
Næringseiendom til salgs på Finn.no