Salg og kjøp av næringseiendom

Vi har lang erfaring med eiendomsmegling av næringseiendommer. Grundige undersøkelser og oppfølging, samt faglig dyktighet gir trygghet for både kjøper og selger. Som en liten aktør prioriterer vi nærhet til våre klienter, og hvert enkelt oppdrag får full oppmerksomhet gjennom hele prosessen. Meglingen foretas fagmessig av vår eiendomsmegler.

Utleie – næring

Å ha de rette leietakere kan ha stor betydningen for lønnsomheten i et eiendomsprosjekt.
Vi gjør grundige forundersøkelser og sørger for tett oppfølging av leietakere. Våre tjenester omfatter kontraktsinngåelse, depositumoppfølging, eventuell husleieinnkreving, reforhandling av leieforhold, regulering av husleie etc. Meglingen foretas fagmessig av vår eiendomsmegler.

Se våre eiendommer

 

Næringseiendommer til leie på Finn.no

Næringseiendom til salgs på Finn.no