Forvaltning og drift

Vi bistår boligaksjeselskap, borettslag og boligsameier med forretningsførsel og forvaltning. Som boligforvalter kan vi overta ansvaret for den daglige oppfølging av eiendommen, så vel teknisk som økonomisk. Den enkelte oppdragsgiver velger selv hvilke oppgaver som ønskes løst av eier/styre og hva som skal håndteres av oss som forvalter. Byggforvaltning kan også bistå den enkelte andels- eller seksjonseier med salg eller utleie ved behov.

Vi har knyttet til oss kvalitetssikrede underleverandører på driftstjenester som vaktmester, rørlegger, elektriker, renhold, gartner, brannvern med mer. Sammen står vi for god og effektiv drift.

Vedlikehold

Alle eiendommer trenger jevnlig vedlikehold. Løpende vedlikehold er også god økonomi, og forhindrer at eiendommens verdi forringes. Når oppgraderingsbehov bygger seg opp, blir utbedringer ofte kostbare. Vi bistår boligsameier med veiledning og rådgivning, og kan tilby vedlikeholdsplaner med flere års varighet. En vedlikeholdsplan sikrer forutsigbarhet og gir oversikt over eiendommens finansieringsbehov.

Regnskap

BFV Regnskap AS er et autorisert regnskapsfirma med godkjenning fra Finanstilsynet. Vi bistår med alt fra daglig regnskapsførsel, årsoppgjør og generalforsamling til ligningsoppgaver, budsjettering og prosjektregnskap.