Byggforvalting gjør hverdagen enklere for deg enten du er styremedlem i boligselskap, eier næringseiendom eller skal selge, kjøpe eller leie eiendom. Vi er løsningsorienterte og har lang erfaring.

Eiendomsforvaltning – bolig

God forvaltning betyr ordnet økonomi og trygghet for gårdens eiere og brukere. Vi bistår boligselskap med daglig og langsiktig oppfølging av eiendom.

Eiendomsforvaltning – næring

Som forvalter sørger vi for drift av din næringseiendom fra A til Å. Vi legger til rette for et tillitsfullt leieforhold med eventuelle leietakere.

Økonomistyring og regnskapsførsel

Flere av våre oppdragsgivere ønsker å drifte eiendommen selv, men trenger bistand til håndtering av økonomi. Vi har kunnskapen og verktøyene.